„SZKOLNY KLUB SPORTOWY” 2019-rejestracja

Rejestracja
Rejestracja i udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny.

Uczestnik

Zakończenie rejestracji 31.01.2019 00:00

Opis wydarzenia
INSTRUKCJA.
Rejestracja jest obowiązkowa dla wszystkich nauczycieli, którzy chcą brać udział w programie SKS w roku 2019.
Każdy nauczyciel rejestruje się indywidualnie.
Podczas rejestracji należy wypełnić obowiązkowo wszystkie pola oznaczone gwiazdką, pozostałe (opcjonalnie) tylko w przypadku, zgłoszenia więcej niż jednej grupy (maksymalnie trzy), oraz pole „druga szkoła”, jeżeli nauczyciel będzie prowadził grupy w dwóch różnych placówkach.
Ilość grup ćwiczebnych zgłoszona podczas rejestracji dotyczy tylko osoby rejestrującej się i musi być zgodna z ilością grup zgłoszoną przez szkołę dla tego nauczyciela.
Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych danych, należy potwierdzić rejestrację klikając pole „zapisz”. 
Program jest dostosowany do wymagań ochrony danych osobowych RODO.
Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 01.01.2019 00:00
Zakończenie: 01.12.2019 00:00

Strona wydarzenia:
https://www.szkolnyklubsportowy.pl

Udostępnij znajomym:

Organizator
ŚLĄSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY
sksslask@gmail.com
662281811